Què és una Càtedra UNESCO?

Potser una de les preguntes més freqüents que s’escolta quan es parla de Càtedres UNESCO és: “Què és una Càtedra UNESCO i què fa?”

Us presentem un breu síntesi elaborada amb informació extreta de la pàgina del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.

Què és la UNESCO?

La UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura) va néixer el 16 de novembre de 1945 amb l’objectiu de construir la pau en la ment de les persones, mitjançant l’educació, la ciència, la cultura i la comunicació. El criteri principal de la UNESCO és que atès que les guerres neixen en la ment de les persones, és en la ment de les persones on cal bastir els baluards de la pau.

La UNESCO promou la cooperació interuniversitària a escala internacional, la mobilitat acadèmica, la transferència de coneixement i la creació de xarxes.

Pàgina web | www.unesco.org

UNESCO

Què és el Programa de les Càtedres UNESCO?

Les càtedres UNESCO poden formar part també de l’anomenat Programa UNITWIN. Aquest programa, d’agermanament d’universitats creat al 1992, és l’activitat concreta intersectorial més important de la UNESCO en l’àmbit de l’ensenyament superior. Té per objectiu afavorir l’establiment de xarxes universitàries entre institucions internacionals d’ensenyament superior.

Aquest programa UNITWIN, amb la creació de càtedres UNESCO especialitzades en una temàtica concreta a diferents universitats d’arreu del món, té l’objectiu de ser una eina per desenvolupar una cooperació interuniversitària, tot emfasitzant en la transferència de coneixement entre les universitats i la promoció de la solidaritat acadèmica a través del món.

Els projectes UNITWIN/Càtedres UNESCO se situen en els camps de la formació, la recerca i la cooperació, i abracen els principals àmbits del coneixement, competència de la UNESCO, com ara: educació, drets humans, desenvolupament cultural, medi ambient, ciències fonamentals, comunicació i informació, entre d’altres. Les Càtedres UNESCO i les Xarxes UNITWIN contribueixen directament a la renovació i la internacionalització de l’educació superior, dels seus sistemes, de les institucions, dels seus programes i dels seus cursos.

Página web | Càtedres UNESCO i Xarxa UNITWIN

UNITWIN

Què és una càtedra UNESCO?

La UNESCO atorga aquesta denominació a unitats de docència i investigació establertes en una universitat, institució d’ensenyament superior o en un centre científic, que destaquin per la seva excel·lència acadèmica i que comparteixin els objectius de la UNESCO. La UNESCO encomana a aquestes unitats la missió d’organitzar activitats docents i de divulgació en un camp concret del coneixement considerat prioritari. La primera càtedra UNESCO del món que es va aprovar al 1989, és la Càtedra de Mètodes Numèrics de la Universitat Politècnica de Catalunya.

La Càtedra UNESCO en e-Learning de la UOC va ser fundada el 2002  i realitza activitats d’anàlisi, formació, difusió i cooperació centrades en els camp de les TIC i l’e-Learning aplicats als Recursos Educatius en Obert, la igualtat d’oportunitats,  l’aprenentatge mitjançant tecnologies mòbils, la formació de docents i altres.

UNESCO Chair Logo

Què cal fer per crear una Càtedra UNESCO?

El Centre UNESCO de Catalunya ofereix informació i assessorament per crear una Càtedra UNESCO o una Xarxa UNITWIN.

Per començar, s’ha de sol·licitar a la UNESCO l’acceptació de la càtedra o xarxa, mitjançant la presentació d’un projecte. Un cop acceptada per la UNESCO, es signa un conveni entre la institució catalana i la UNESCO d’una durada de 2 anys, per a les càtedres i de 4 anys per a les xarxes, renovables després d’una avaluació per part de la UNESCO.

Gencat. Departament d'Innovació, Universitat i Empresa

Informació extreta de | Generalitat de Catalunya. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa

RSS
Follow by Email
Facebook
YouTube
LinkedIn

Deja un comentario